Vişnelik Mah. Atatürk Bulvarı 179/2, Eskişehir, Odunpazarı 26020
|

(0222) 230 00 22


Kadın Hastalıkları, İnfertilite, Tüp Bebek, Endoskopi

Hakkında

İlgi Alanları

 • İnfertilite(Kısırlık)araştırma ve tedavisi 
  • Aşılama
  • Tüp Bebek 
 • Endoskopi tetkik ve cerrahisi
  • Laparoskopi 
  • Histeroskopi 
 • Endometriosis
 • Menopoz
 • Polikistik Over Hastalığı
 • Diğer Jinekolojik alanlar 
  • Rahim operasyonları 
   • Abdominal 
   • Vajinal
   •  Laparoskopik Histerektomi
 • Yumurtalık Operasyonları
  • Abdominal
  • Laparoskopik  

Özgeçmiş

  Dr. Hikmet HASSA 12.04.1949 Ankara doğumlu olup,ilk,orta ve lise öğrenimlerini bu şehirde tamamlamış ,Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1973 yılında mezun olmuş,yine aynı Üniversitede Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD dan 1977 yılında uzmanlığını almıştır. Rahmetli Prof.Dr. Orhan Karacadağ ile ozamanki adı Anadolu Üniversitesi olan şimdiki Osmangazi Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD nın kuruculuğunda bulunmuş olup, 1977 yılından Yaş nedenli emekli olduğu 12.Haziran 2016 tarihine kadar da bu görevini sürdürmüştür. Dr .HASSA,1982 yılında doçent ve1988 yılında da Profesör kadrosuna atanmıştır.  Bu dönemi içinde Dr. HASSA, Sağlık Bakanlığı- Johns Hopkins Üniversitesi ortak projesi olan JHPIEGO –Endoskopi programı çerçevesinde 1979-1987 yılları arasında Sağlık bakanlığı-Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü( AÇSAP)  için Laparoskopi danışman hekimi olarak çalışmış ve Türkiye düzeyinde 20 ilde 25 ayrı Laparoskopi Ünitesini kurmuştur.Bu dönem içinde de de Anabilim Dalında farklı illerden gelen Doktor ve Hemşirelere Laparoskopi alanında teorik ve pratik sertifikasyon eğitimi vermiştir.  1987 yılında Türkiye de alanındaki ilk Türkçe kitap olan ‘’Jinekolojide Laparoskopi’’ kitabını yazmıştır.300 sayfalık bu kitap aynı yıl Sağlık Bakanlığınca 750 adet bastırılarak ücretsiz olarak yurt düzeyinde ilgili Kadın Doğum hekimlerine dağıtılmıştır. 17 Haziran 1987 tarihinde de zamanın Sağlık Bakanınca konu hizmet takdiriyle değerlendirilmiştir.  Dr. HASSA bir dönem Başkanlığını da yaptığı AnaBilim Dalında 1994 yılından Emekli olduğu 2016 Haziran ayına kadar da Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Bilim Dalı Başkanlığını sürdürmüştür.  1998 yılında Türkiye Üniversiteleri içinde 7.ci olarak açılan ÜYTE( Üremeye Yardımcı Tedaviler)-Tüp Bebek Merkezi  kuran Dr. HASSA 1998 -2016 yılları arasında aktif olarak bu merkezde çalışmış takiben Emeklilik sonrası kendisine teklif olunan Acıbadem Eskişehir Hastahanesi Tüp Bebek Merkezinde çalışmasına devam etmiş ve Eylül 2017 tarihinden itibaren de Kendi muayenehanesinde olgu kabulüne başlamıştır.  Dr. HASSA Eskişehir deki görevi sırasında . 1984-1998 Türkiye Aile Planlaması Derneği Merkez Yönetim Kurul Üyeliği, 1990-91-92 Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası Ana çocuk Sağlığı ve Nüfus Planlaması Danışma Kurul Üyeliği , 1992-1998 Sağlık Bakanlığı ÜYTE-Tüp Bebek Bilim Kurulu Üyeliği, 1998-2002 Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği –TJOD Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve yılda 4 kez basılarak Türkiyede görev yapan Kadın Doğum hekimlerine ücretsiz olarak dağıtılan,TJOD dergisi editörlüğünü yapmış ve 1994-1998 yılarında da Eskişehir Jinekoloji-Obstetri Derneği kuruculuğu ve başkanlığında bulunmuştur.  Dr. HASSA 2003 yılında Jinekolojik Endoskopi Derneğini (JED) kurmuş, ve 2007 yılına kadar 2 dönem, başkanlık görevini sürdürmüştür.Halen aynı derneğin Onursal başkanıdır.  JED deki görev döneminde Amerika-AAGL(Advancing minimally invasive Gynecology Worldwide),Avrupa –ESGE (European Society for Gynaecological Endoscopy dernekleri ile afiliye olunmuş ve Ortadoğu-MESGE ile ilk temaslar konusu da yeni JED yönetimi ne sunulmuştur.  Dr. HASSA 2004-2008 yılları arasında AAGL in Türkiye adına International advisor ı ve 2006-2010 yılları arasında da ESGE nin Advisory Board üyesi olarak görev yapmıştır.  Dr. HASSA ayrıca, 2001-2003 yılları narasında ‘’İnternational Journal of Gynecology by Fax’’ için oluşturulmuş Board of Authors e seçilmiş , 2002-2007 yılları arasında da ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) için Türkiye den seçimle belirlenen Advisory Board Committee üyesi olarak çalışmalarını sürdürmüştür. O dönem içindeki board çalışmalarında da ESHRE toplantılarından birinin İstanbulda yapılabilmesi için aktif bir çaba göstermiş,Bu toplantı 2012 tarihinde 9 bin I aşan katılımcı ile gerçekleşmiştir. Dr. HASSA ayrıca 2005-2009-2010 yıllarındaki ESHRE  kongreleri içinde de reviewer olarak buraya yollanılan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi için görev yapmıştır.  Dr. HASSA Üreme Endokrinolojisi-İnfertilite-IVF konularında da farklı çalışma ortamlarında görgü ve bilgisini arttırmak ve eğitim almak  açısından değişik yıllarda ve farklı sürelerde bulunmuştur.  Bu bağlantı içinde: 1979 yılında Washington University Saint Louis-USA, El-Ariana Medical Centre,Tunus, da Laparoskopi konusunda , 1985 yılında Reproductive Biology konusunda University of Edinburg,Scotland-UK Reproductive Biology Unit te ve ayrıca , Edinburg Royal Infirmary de Infertility out-patient klinik te görev yapmış,  1985 yılında da University of London-Hammersmith Hospital, da Mr.Robert Winston un denetimindeki Mikrocerrahi çalışmalarında bulunmuş, ayrıca kliniğin Invitro fertilizasyon –Tüp Bebek programlarının teorik ve uygulamalı kısımlarında da yer almıştır.  1986 yılında El-Azhar University,Kahire-Mısır da Dr.Gamal Serour un denetimindeki mikrocerrahi kurs programına katılmıştır.  İngiltere dönüşünde bilgi birikimini İzmir Ege Üniversitesi Kadın Doğum ABD Başkani Rahmetli Prof Dr.Refik Çapanoğlu ile paylaşmış ve Türkiyede ilk Tüp bebeğin gerçekleştiği bu merkeze deneyimlerini aktarmıştır. Dr. HASSA 1993 yılında Bremen –Almanya da ve 1995 yılında da Hamburg-Almanya da tanısal ve cerrahi laparoskopi çalışmalarında bulunmuştur.  Dr. HASSA 2000 yılında da Sourasky Medical Centre IVF-Unit Tel Aviv-İsrail de Tüp Bebek ile ilgili çalışmalara katılmıştır.. Dr. HASSA nın genel olarak kitap yazarlığı ve editörlük yaptığı yayınları içinde:’Jinekolojide Laparoskopi’(yazar),  Postmenopozal dönemde Estrojen, Progesteron,destek tedavisi ve Androjenlerin tedavideki yerleri ile Non-hormonal tedavi yöntemleri.(Yazar),  1996-2002 arasında yılda 4 sayı olarak basılan ve Türkiye düzeyinde tüm Jinekologlara dağıtılan  Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi(Editör) ,  Klinikte Menopoz (Editör), etkinlikleri dışında  İnfertilite-Tüp Bebek konusunda 400 sayfa olarak hazırlanmış ve 2004 yılında yiveTürkiye düzeyinde ki jinekologlara  ücretsiz dağıtımı yapılmış ‘’İnfertil olgulara Klinik Yaklaşım ve IVF Laboratuvar Uygulamaları’’kitabın da Editörüdür. Dr. HASSA ayrıca JED in kuruluş yayını olan Jinekolojide laparoskopik cerrahi kitabının da (Editörler gurubunda yer almıştır). Dr. Hassa nın yurt içi ve yurt dışı mecmualar ,dergi lerde yayına girmiş, toplantılarda sunulmuş 200 aşkın çalışması mevcuttur.  Dr. HASSA Eskişehir de kuruculuğunda bulunduğu Kadın hastalıkları ve Doğum Anabilim dalındaki 38 yıllık çalışma dönemini Genel jinekoloji alanında  özelliklede Operatif Laparoskopi ,ofis histeroskopi,operatif histeroskopi alanlarındaki Endoskopi uygulamaları, mikrocerrahi (özellikle tubal kapatılmaların geri dönüş operasyonları) ve Üreme Endokrinolojisi,İnfertilite,konularında çalışmış ve 1998 yılından bu yana da Yardımla Üreme Teknikleri-Tüp Bebek konularındaki çalışmaları ile geçirmiştir. Dr. HASSA,Dr Rengin HASSA ile  evli  olup Oytun ve Gözde isimli ve 2 çocuk ve Egemen, Atakan,Tuna, Ada isimli 4 toruna sahibidir.     

ÖDÜLLER

Dr. HASSA nın çalışma dönemleri içinde kişisel ve çalışma arkadaşları ile aldığı ödüller/takdir değerlendirmeleri : 

 1987  TC.Sağlık Bakanlığı – Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması ve Johns Hopkins Uluslararası Üreme Sağlığı Eğitim Programı çerçevesinde verilen  hizmet takdiri, 1993 yılı -. Ulusal Menopoz-Osteoporoz Sempozyumu kongre mansiyon ödülü, 2000 yılı TUBİTAK bilimsel yayın teşvik değerlendirilmesi, 2007 yılı 7.ci Ulusal,4.cü Uluslararası Menopoz Osteoporoz Kongresi Bayer SCHERİNG Pharma Anjeliq özel ödülü, 2008 yılında 8.ci Uluslararası Tıbbi Genetik Kongresi Klinik Moleküler Sitogenetik Dalı Birincilik ödülü. 2011 yılında da Jinekolojik Endoskopi derneği ile – AAGL 5th International Congress on Minimally Invasive Gynecology kongresinde poster dalında 3.lük ödülü, Kasım- 2014-TSRM(Türkiye Üreme Tıbbı Derneği):Ülkemizde Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite nin gelişimine sağlanan katkılar nedeni ile ‘’Yaşam boyu başarı ‘’ödülü. Ekim-2015- ÜTD(Üreme Tıbbı ve cerrahisi Derneği):Türkiye de Üreme Tıbbı ve Cerrahisi ne Endoskopi alanında yapılan  çalışmalarım ile ilgili ödül. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosunun Sayın RektörProf Dr. Hasan GÖNEN in başkanlığında  12.08.2015 tarih ve 18/05 sayılı kararı ile Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD da görev yapan Üreme Sağlığı Merkezi ve Tüp Bebek Ünitesine’’ Prof Dr. Hikmet HASSA Üreme Sağlığı Merkezi’’ adının verilmesi. 24. Ocak .2016 tarihinde Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Eskişehir Şubesi  ,Eskişehir Büyük Şehir Belediyesi,Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Yıl Uğur Mumcu yu anma ödül töreninde verilen ‘’Yılın Bilim Dalı ödülü.    

İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Hikmet Hassa Muayenehanesi

Vişnelik Mah. Atatürk Bulvarı. 179-2, Odunpazarı, Eskisehir

Lütfen Muayene için 0 222 230 00 22 den randevu alınız